نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت

نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت

نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت به این صورت می باشد که در صورتی که مالک بخواهد ساخت و سازی در ملک انجام دهد ممکن است شهرداری مالک را به تهیه نقشه دو خطی موظف کند تا برای ملک جواز ساخت و ساز صادر شود در واقع نقشه های دو خطی نقشه هایی […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل برای اراضی دارای سابقه احیا

تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل برای اراضی دارای سابقه احیا

تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل برای اراضی دارای سابقه احیا توسط کارشناسان رسمی دادگستری به اینصورت انجام میشود که کارشناسان رسمی دادگستری عکس های هوایی را از دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح تهیه میکنند و با استفاده از این عکس ها جانمایی اراضی ملی را روی این عکس […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان کارشناس ثبت املاک

انجام تفکیک آپارتمان کارشناس ثبت املاک

انجام تفکیک آپارتمان کارشناس ثبت املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود انجام پیش تفکیک برای آپارتمان هایی میباشد که نیمه کاره هستند و به این منظور انجام می شود که مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان مشخص شود.برای انجام معامله مطمئن از واحدهای پیش فروشی،بهتر است قبل از انجام معامله از مساحت دقیق […]

بیشتر بخوانید
انجام کارهای حقوقی ملکی توسط تیم مجرب حقوقی

انجام کارهای حقوقی ملکی توسط تیم مجرب حقوقی

انجام کارهای حقوقی ملکی توسط تیم مجرب حقوقی می توان به یک فرد متخصص و آگاه به امور حقوقی ملک سپرد و کارشناس رسمی دادگستری فردی متخصص است که می تواند وکالت امور حقوقی ملک را بر عهده بگیرد و آن را به انجام برساند و برای انجام امور حقوقی لازم است یکسری مدارک فنی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ثبتی برای املاک در تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک در تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و برای املاکی که موقعیت آن ها نا مشخص می باشد و فقط مدارک و سند این املاک موجود می باشد برای تعیین موقعیت اینگونه املاک باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. انجام جانمایی ثبتی برای […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار توسط فردی که به بانک اطلاعات ثبتی دسترسی دارند میبایست انجام شود و کارشناس رسمی دادگستری متخصصی است که از هر جهت برای انجام این عملیات فردی مناسب است وی در نتیجه با انجام این عملیات خواهد توانست حدود و آدرس ثبتی ملک را معلوم […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM اخذ سند تک برگ منطقه 2 تهران

تهیه نقشه UTM اخذ سند تک برگ منطقه ۲ تهران

تهیه نقشه UTM اخذ سند تک برگ منطقه ۲ تهران را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد این متخصص می تواند با مهر و امضای خود به نقشه تهیه شده اعتبار و ارزش کافی دهد. این نقشه تهیه می گردد تا اطلاعات فنی ملک معلوم گردد. تهیه نقشه UTM اخذ سند تک برگ منطقه […]

بیشتر بخوانید
انجام وکالت کلیه امور ملکی توسط کارشناس رسمی

انجام وکالت کلیه امور ملکی توسط کارشناس رسمی

انجام وکالت کلیه امور ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که متخصص این کار می باشد انجام می شود.در واقع برای کسب آگاهی در امور ملکی بهتر است به یک متخصص که دارای دانش کافی در امور ملکی می باشد،مراجعه کنید تا امور ملکی شما با دقت و کیفیت بالایی انجام […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی با فرمت و دقت استاندارد توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود تا اعتبارداشته باشد و نقشه جانمایی پلاک ثبتی به این منظور مورد استفاده قرار میگیرد که موقعیت و حدود ملکی که مشخص نمی باشد،با انجام جانمایی مشخص شود. انجام جانمایی ثبتی […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 75