تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند برای املاکی که فاقد سند رسمی می باشند و مالک آن موفق به انتقال مالکیت نشده است و برای این که بتوان برای اینگونه املاک سند تک برگ اخذ نمود قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند ایجاد شد. برای اینکه بتوان بر طبق این قانون […]

بیشتر بخوانید
دعاوی ملکی-وکیل و مشاور حقوقی ملکی

دعاوی ملکی-وکیل و مشاور حقوقی ملکی

دعاوی ملکی-وکیل و مشاور حقوقی ملکی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخصی دچار اختلافات ملکی و حقوقی شده باشد و به کسب اطلاعات و آگاهی لازم از امور حقوقی ملکی نیاز دارد بطور مثال شخصی بخواهد به دلیل تجاوز ملک مجاور به حریم و حدود ملک خود از مالک ملک مجاور شکایت کند […]

بیشتر بخوانید
انجام کارهای حقوقی ملکی توسط کارشناس حقوقی

انجام کارهای حقوقی ملکی توسط کارشناس حقوقی

انجام کارهای حقوقی ملکی توسط کارشناس حقوقی به این صورت میباشد که به طور مثال اگر ملکی توسط دولت به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شو د، دولت این ملک را تصاحب خواهد کرد و مالک این ملک در صورتی که بخواهد ملک خود را پس بگیرد باید به کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید
تشخیص موات و غیر موات بودن زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیر موات بودن زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیر موات بودن زمین از تفسیر عکس هوایی ممکن است در واقع تفسیر با تفسیر عکس های هوایی پوشش دار مربوط به گذشته میتوان تشخیص داد اراضی موات است و یا موات نمی باشد و سابقه احیا و عمرانی دارد. تفسیر عکس هوایی تنها توسط یک فرد مخصص قابل انجام می باشد […]

بیشتر بخوانید
انجام کلیه امور نقشه برداری ثبتی

انجام کلیه امور نقشه برداری ثبتی

انجام کلیه امور نقشه برداری ثبتی امری تخصصی می باشد که حتما باید توسط یک متخصص انجام شود و اینکار در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد و با دقت بالایی  انجام می شود. امور نقشه برداری شامل تهیه نقشه یو تی ام ، تفسیر عکس های هوایی و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن توسط کارشناس با این هدف انجام می شود که مساحت و متراژ دقیق هر واحد مشخص شود.پیش تفکیک آپارتمان پیش از پایان ساخت و ساز انجام میشود تا در نتیجه با بدست آمدن مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان انجام معامله مطمئن ممکن باشد. انجام پیش تفکیک آپارتمان […]

بیشتر بخوانید
اخذ وکالت امور ملکی توسط کارشناس حقوقی در تهران

اخذ وکالت امور ملکی توسط کارشناس حقوقی در تهران

اخذ وکالت امور ملکی توسط کارشناس حقوقی در تهران ممکن می باشد در واقع برای اینکه کارهای حقوقی ملک به پیش برود و مدارک خواسته شده از جانب دادگاه فراهم شود می توان به فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری که در این امور آگاهی دارد و تخصص فراهم کردن مدارک را دارد مراجعه کرد […]

بیشتر بخوانید
وکالت امور ملکی از جواز ساخت تا صدور سند

وکالت امور ملکی از جواز ساخت تا صدور سند

وکالت امور ملکی از جواز ساخت تا صدور سند باید توسط یک شخص آگاه و متخصص انجام شود تا در انجام آن هیچگونه اشتباهی صورت نگیرد و بهترین فرد برای انجام آن، کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد زیرا هم تخصص و هم تجربه کافی برای انجام این کار را دارد. […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی به این منظور می باشد که ملک هم دارای اطلاعات حقوقی و هم دارای اطلاعات فنی شود که منظور تعیین موقعیت ملک و مختصات دار کردن ملک است که با بررسی اسناد و مدارک ملک انجام میشود و در نهایت نقشه یو تی ام از ملک تهیه می […]

بیشتر بخوانید