UTM چیست و هزینه تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری پس از اجرای این طرح توسط مالک ضروری خواهد بود زیرا در آن صورت مساحت و حدود ملک دچار تغییر خواهد شد و نیاز است برای اخذ سند جدید، نقشه یو تی ام برای ملک تهیه شود و به اداره ثبت برای صدور سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
UTM چیست و هزینه تهیه نقشه یو تی ام

UTM چیست و هزینه تهیه نقشه یو تی ام

UTM چیست و هزینه تهیه نقشه یو تی ام که UTM یک نوع سیستم مختصات جهانی است که با استفاده از آن موقعیت ملک و مساحت آن و حدود و اضلاع آن را به طور دقیق تعیین می شود. با تعیین مختصان یو تی ام هر نقطه دارای موقعیت منحصر به فرد خواهد شد. پس […]

بیشتر بخوانید