گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل پس از تفسیر عکس های هوایی تهیه میشود و برخی اختلافات ملکی همانند اختلافات بر سر حد و مرز ممکن است برای مالکینی که ملکشان مرز مشخصی بر روی زمین ندارند پیش بیاید در اینصورت برای حل این اختلافات می بایست مدارکی فراهم شود که یکی از […]

بیشتر بخوانید