کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام بر عهده سازمان نقشه برداری کشور می باشد و هر ساله ازطرف این سازمان ابلاغ می شود و جا نمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام بمنظور تعیین موقعیت دقیق ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. […]

بیشتر بخوانید
کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند همان کارشناس نقشه برداری دارای حق مهر و امضا است که باید با تجربه و دقت بالا این کار را انجام دهد. کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند اول به این موضوع می پردازیم که پلاک ثبتی چیست ؟ پلاک ثبتی همان پلاک اصلی و فرعی مربوط […]

بیشتر بخوانید