کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل جهت ارائه به دادگاه ها برای حل اختلافات ملکی لازم و ضروری است اما این مدارک و تامین دلیل تنها توسط یک متخصص مانند کار شناس رسمی دادگستری باید تهیه و مهر و امضا شود تا مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد. انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه […]

بیشتر بخوانید
یکی از کاربرد های تفسیرعکس های هوایی تهیه تامین دلیل به منظور حل اختلافات ملکی است. در واقع ممکن است املاکی که مجاور هم قرار گرفته اند به دلیل به هم ریختگی مرز ها و تخریب دیوارکشی بینشان به اختلافاتی بخورند و املاک به حدود یکدیگر تعارض کرده باشند در این صورت مرجع حل اختلاف دادگاه خواهد بود. اما برای اینکه بتوان مسائل و مشکلات ملکی را در دادگاه حل نمود لازم است یکسری تامین دلیل فراهم گردد. در واقع برای اینکه این اختلافات حل شود لازم است حد و مرز بین املاک معلوم گردد برای اینکه بتوان حدود و مرز های واقعی ملک معلوم گردد یکسری روش ها وجود دارد یکی از این روش ها تفسیر عکس هوایی می باشد. برای تفسیر عکس های هوایی اول به عکس های هوایی مربوط به ملک نیاز است و سپس بایستی توسط یک متخصص عکس هوایی تفسیر و بررسی شود تا حدود و مرز ملک معلوم گردد. بنابراین می توان به یک کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد و کارشناس بعد از تهیه عکس های مربوطه از ملک تفسیر عکس های هوایی با استفاده از تجهیزات مخصوص مانند استریوسکوپ انجام می شود تا عوارضی که قابل دیدن نیستند، تشخیص داده شوند. در نهایت با تشخیص حدود ملک و جانمایی آن بر روی زمین نقشه یو تی ام ملک نیز تهیه می گردد و به همراه یک گزارش تفسیر عکس های هوایی به عنوان تامین دلیل به دادگاه ارائه می گردد و متجاوز مجبور به جابه جایی مرز های خود می شود.

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل شخص معتبر و متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی و امور ثبتی می باشد که توانمند در حوزه تفسیر عکس های هوایی است و پس از انجام تفسیر عکس های هوایی گزارشی تهیه خواهد کرد و با مهر و امضا گزارش به عنوان تامبن دلیل […]

بیشتر بخوانید