کارشناس تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام به این منظور انجام می شود که مرز های روی زمین مشخص شود و با تفسیر عکس های هوایی اطلاعات مهمی را می توان از این عکس ها استخراج کرد که از جمله این اطلاعات مهم،تشخیص و شناسایی عوارض و تعیین حدود ملک می باشد. […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی که منظور همان تامین دلیل است که برای ارائه به دادگاه های اختلافات ملکی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود که این تامین دلیل با توجه به بررسی های انجام شده بر روی عکس های هوایی و ساختن مدل سه بعدی عکس […]

بیشتر بخوانید
کارشناس تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک و به منظور تعیین مرزهای ملک از طریق دیوار کشی های قدیمی که برای ملک وجود داشته انجام می شود و بعد از تعیین مرزهای و تهیه یک نقشه یو تی ام از ملک و چاپ و مهر و امضای آن توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری برای […]

بیشتر بخوانید