کارشناسان ثبت املاک و تفکیک آپارتمان

کارشناسان ثبت املاک و تفکیک آپارتمان

کارشناسان ثبت املاک و تفکیک آپارتمان

کارشناسان ثبت املاک و تفکیک آپارتمان فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری می باشد. این متخصص با انجام عملیات تفکیک آپارتمان و پیش تفکیک آپارتمان مساحت و متراژ دقیق واحد های آپارتمانی را به دست می آورد و از این اطلاعات قبل و بعد از اخذ پایان کار استفاده می شود تا در نتیجه سند […]

بیشتر بخوانید