پیدا کردن املاک گمشده

پیدا کردن املاک گمشده با اسناد و مدارک موجود

پیدا کردن املاک گمشده با اسناد و مدارک موجود

پیدا کردن املاک گمشده با اسناد و مدارک موجود توسط کارشناس به این منظور انجام می شود که اگر موقعیت دقیق ملکی برای مالک مشخص نباشد و مدارکی همچون قول نامه یا سند قدیمی از این ملک را دارد،میتواند برای تعیین موقعیت ملک جانمایی پلاک ثبتی ملک را انجام دهد.برای انجام جانمایی پلاک ثبتی باید […]

بیشتر بخوانید
پیدا کردن املاک گمشده و تعیین مرزها

پیدا کردن املاک گمشده و تعیین مرزها

پیدا کردن املاک گمشده و تعیین مرزها توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و برای پیدا کردن آدرس ملک گمشده لازم است که اسناد قدیمی و اسناد ثبتی بررسی شوند و سپس با جانمایی نقشه ثبتی بر روی زمین حد و مرز ملک و موقعیت مکانی ملک بر روی زمین […]

بیشتر بخوانید
پیدا کردن املاک گمشده با توجه به پلاک ثبتی

پیدا کردن املاک گمشده با توجه به پلاک ثبتی

پیدا کردن املاک گمشده با توجه به پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد و جانمایی پلاک ثبتی کار بسیار دقیقی می باشد و به مهارت و تخصص نیاز دارد زیرا باید به درستی تشخیص داده شود و موقعیت دقیق ملک به درستی تعیین شود و برای انجام جانمایی ملک بهترین شخصی که […]

بیشتر بخوانید