پیدا کردن املاک گمشده و تعیین مرز

پیدا کردن املاک گمشده و تعیین مرزها

پیدا کردن املاک گمشده و تعیین مرزها

پیدا کردن املاک گمشده و تعیین مرزها توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و برای پیدا کردن آدرس ملک گمشده لازم است که اسناد قدیمی و اسناد ثبتی بررسی شوند و سپس با جانمایی نقشه ثبتی بر روی زمین حد و مرز ملک و موقعیت مکانی ملک بر روی زمین […]

بیشتر بخوانید