پیدا کردن املاک گمشده با اسناد

پیدا کردن املاک گمشده با اسناد و مدارک موجود

پیدا کردن املاک گمشده با اسناد و مدارک موجود

پیدا کردن املاک گمشده با اسناد و مدارک موجود توسط کارشناس به این منظور انجام می شود که اگر موقعیت دقیق ملکی برای مالک مشخص نباشد و مدارکی همچون قول نامه یا سند قدیمی از این ملک را دارد،میتواند برای تعیین موقعیت ملک جانمایی پلاک ثبتی ملک را انجام دهد.برای انجام جانمایی پلاک ثبتی باید […]

بیشتر بخوانید