پیدا کردن آدرس ملک

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مالک از مکان و موقعیت ملک خود بی خبر می باشد وبا انجام جانمایی پلاک ثبتی آدرس و موقعیت دقیق ملک تعیین میشود و انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود. پیدا کردن آدرس […]

بیشتر بخوانید