پیدا کردن آدرس ملک

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس با دسترسی به اسناد ثبتی ممکن است در واقع برخی املاک فاقد آدرس مشخص می باشند و آدرس و موقعیت معلومی ندارند از این املاک تنها یک سند قدیمی موجود است اما این اسناد حاوی اطلاعات مکانی نمی باشند و با استفاده از آن یافتن […]

بیشتر بخوانید
پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مالک از مکان و موقعیت ملک خود بی خبر می باشد وبا انجام جانمایی پلاک ثبتی آدرس و موقعیت دقیق ملک تعیین میشود و انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود. پیدا کردن آدرس […]

بیشتر بخوانید