پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز در واقع قبل از ساخت بنا در زمین بایستی انجام شود که ابعاد دقیق ملک روی زمین مشخص و تثبیت شود و برای انجام پیاده سازی ملک روی زمین بایستی مختصات دقیق چهارگوشه ی ملک تعیین شود در واقع مالک برای این کار میبایست عملیات […]

بیشتر بخوانید