پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در سند مالکیت

پلاک ثبتی چیست - انجام جانمایی پلاک ثبتی

پلاک ثبتی چیست – انجام جانمایی پلاک ثبتی

پلاک ثبتی چیست – انجام جانمایی پلاک ثبتی که خود تعریف پلاک ثبتی است زیرا برای جانمایی ملک با توجه به پلاک ثبتی مرزهای ملک تعیین می شود و این به این مهنا است که پلاک ثبتی ملک تعیین کننده مرزها و موقعیت ملک بر روی زمین است و امروزه با توجه به این پلاک […]

بیشتر بخوانید
دریافت آدرس ملک با پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی )

دریافت آدرس ملک با پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی )

دریافت آدرس ملک با پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) که این پلاک ثبتی خود تعریف کننده موقعیت ملک و هم چنین مرزهای ملک بر روی زمین است و برای املاکی که اسناد و مدارک آن ها مشخص است اما آدرس دقیقی از ملک در دسترس نیست میتوان با توجه به پلاک ثبتی درج […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری که با استفاده از آدرس ملک و تهیه نقشه ثبتی ملک انجام می شود و در این حالت مالک با شناخت دقیق آدرس ملک که حاصل آن یک مختصات یو تی ام است و با توجه به این مختصات استعلام نقشه ثبتی گرفته میشود و بعد از […]

بیشتر بخوانید
پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در سند مالکیت

پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در سند مالکیت

پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در سند مالکیت یکی از مشخصات اصلی هر ملکی است که در طرح اصلاح اراضی به هر ملکی تعلق گرفته است. پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در سند مالکیت پلاک ثبتی ملک که منظور همان پلاک اصلی و فرعی مربوط به ملک است و […]

بیشتر بخوانید