مراحل تفکیک آپارتمان برای سند تک برگ

مراحل تفکیک آپارتمان برای سند تک برگ

مراحل تفکیک آپارتمان برای سند تک برگ

مراحل تفکیک آپارتمان برای سند تک برگ زمانی که ساختمانی تازه ساخته می شود و هر واحد جداگانه می خواهد به نام شخصی زده شود از این جهت باید مساحت هر واحد به صورت جداگانه انجام شود. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری مراحل تفکیک آپارتمان برای سند تک برگ هر واحد از […]

بیشتر بخوانید