مدارک لازم جهت تعویض سند منگوله دار

مدارک لازم جهت تعویض سند منگوله دار

مدارک لازم جهت تعویض سند منگوله دار

مدارک لازم جهت تعویض سند منگوله دار به تک برگی شامل یک سری مدارک مبنی بر مالکیت یا انتقال مالکیت و مدارک شخصی مالک و یک نقشه یو تی ام مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی دادگستری است . مدارک لازم جهت تعویض سند منگوله دار امروزه با به روی کار آمدن سند مالکیت […]

بیشتر بخوانید