قیمت تهیه نقشه یو تی ام

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی طبق تعرفه ای که از سازمان نقشه برداری ابلاغ می شود تعیین می شود و هزینه تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی در مقابل هزینه های خسارت هایی که با تهیه نکردن آن ممکن است برای مالک به وجود بیاید بسیار ناچیز می باشد. […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی بر طبق تعرفه هایی معین برآورد می شود و نقشه دو خطی از ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و مساحت وضع موجود تشکیل شده است و در واقع با انطباق این دو مشخص میشود که تطابق یا عدم تطابق وجود دارد و این نقشه ممکن است […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه یو تی ام از ملک برای سند

قیمت تهیه نقشه یو تی ام از ملک برای سند

قیمت تهیه نقشه یو تی ام از ملک برای سند بر اساس مساحت زمین و همچین محلی که زمین در آن واقع شده است تعیین می شود. قیمت تهیه نقشه یو تی ام از ملک برای سند نقشه یو تی ام که امروزه جزء مدارک اصلی هر ملکی است و برای مراجعه به سازمان های […]

بیشتر بخوانید