قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت طبق تعرفه ای که از سازمان نقشه برداری کشور اعلام می شود،تعیین می شود.در واقع تهیه نقشه پیش تفکیک قبل از انجام معامله برای تعیین مساحت دقیق واحد پیش فروشی امری بسیار مهم و ضروری می باشد زیرا در صورت مشخص نبودن مساحت دقیق واحد پیش فروش […]

بیشتر بخوانید