قانون تعیین تکلیف وضعیت

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی برای مشخص شدن وضعیت ثبتی اراضی می باشد و برای انجام تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی یک سری مدارک مورد نیاز است که این مدارک شامل ۱٫ اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی. ۲٫کپی از سند مالکیت اولیه ملک (در اسناد قولنامه ای ) ۳٫اصل و کپی تمام قولنامه […]

بیشتر بخوانید