صدور سند تک برگی

تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی

تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی

تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی که این نقشه حتما باید توسط یک کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی تهیه گردد تا با بالاترین دقت و کیفیت در کمترین زمان ممکن این نقشه تهیه گردد و با تهیه این نقشه ابعاد و مساحت دقیق ملک و همچنین موقعیت […]

بیشتر بخوانید