روش تهیه پلاک ثبتی ملک یا زمین

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری ممکن است و زمانی لازم است که پلاک ثبتی ملک تهیه گردد که سند ملک به دلایلی موجود نباشد و مفقود شده باشد و برای اخذ سند المثنی میبایست پلاک ثبتی ملک معلوم گردد. تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط […]

بیشتر بخوانید
روش تهیه پلاک ثبتی ملک یا زمین با آدرس

روش تهیه پلاک ثبتی ملک یا زمین با آدرس

روش تهیه پلاک ثبتی ملک یا زمین با آدرس دقیق ملک یا زمین است که برای تعیین پلاک ثبتی این املاک باید با توجه به آدرس آن ها استعلام نقشه ثبتی گرفته شود و با تهیه این نقشه و با توجه به همان آدرس که حاصل آن یک مختصات یو تی ام است پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید