روش تهیه پلاک ثبتی ملک یا زمین با آدرس

روش تهیه پلاک ثبتی ملک یا زمین با آدرس

روش تهیه پلاک ثبتی ملک یا زمین با آدرس

روش تهیه پلاک ثبتی ملک یا زمین با آدرس دقیق ملک یا زمین است که برای تعیین پلاک ثبتی این املاک باید با توجه به آدرس آن ها استعلام نقشه ثبتی گرفته شود و با تهیه این نقشه و با توجه به همان آدرس که حاصل آن یک مختصات یو تی ام است پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید