دریافت آدرس ملک با پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی )

دریافت آدرس ملک با پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی )

دریافت آدرس ملک با پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی )

دریافت آدرس ملک با پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) که این پلاک ثبتی خود تعریف کننده موقعیت ملک و هم چنین مرزهای ملک بر روی زمین است و برای املاکی که اسناد و مدارک آن ها مشخص است اما آدرس دقیقی از ملک در دسترس نیست میتوان با توجه به پلاک ثبتی درج […]

بیشتر بخوانید