درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه به منظور تعویض سند قدیمی دفترچه ای به سند تک برگ باید به اداره ثبت اسناد اعلام شود و برای اینکه این سند صادر گردد می بایست مدارکی فراهم شود که یکی از این مدارک نقشه یو تی ام از عرصه می باشد این نقشه باید توسط […]

بیشتر بخوانید