درخواست تفکیک آپارتمان

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت که از طریق متر کشی هر واحد و ترسیم نقشه های آن در محیط نرم افزاری اتوکد انجام میشود و از این روش می توان برای پیش فروش ملک با تعیین مساحت دقیق ملک استفاده کرد تا امروزه با توجه به قیمت ملک بتوان خرید یا فروش مطمئنی از […]

بیشتر بخوانید