درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت که از طریق متر کشی هر واحد و ترسیم نقشه های آن در محیط نرم افزاری اتوکد انجام میشود و از این روش می توان برای پیش فروش ملک با تعیین مساحت دقیق ملک استفاده کرد تا امروزه با توجه به قیمت ملک بتوان خرید یا فروش مطمئنی از […]

بیشتر بخوانید