درخواست تبدیل سند مالکیت

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ به اداره ثبت اسناد ابلاغ می شود تا از جانب این اداره که وظیفه صدور اسناد مالکیت را بر عهده دارد سند تک برگ صادر شود و برای اخذ این سند مدارکی مورد نیاز است که یکی از این مدارک نقشه یو تی ام از عرصه ملک […]

بیشتر بخوانید