درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه

درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه

درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه

درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری با بررسی و تفسیر عکس های هوایی مربوط به دهه های مختلف انجام می شود که این تامین دلیل به منظور اثبات ادعا بر سر ملک است که دچار اختلافات ملکی شده است. درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تامین دلیل […]

بیشتر بخوانید