حل اختلافات حدود ملک

حل اختلافات حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

حل اختلافات حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

حل اختلافات حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی امکان پذیر می باشد در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص میشود و حدود مرزهای ملک تعیین می شود در این صورت هیچ یک از املاک مجاور و همسایه حق تجاوز به حریم و حدود مرز ها ملک را نخواهد داشت و در […]

بیشتر بخوانید