جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای ملک

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای ملک

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای ملک

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای ملک به منظور تعیین موقعیت ملک به همراه تعیین مرزهای ملک انجام می شود و در نهایت کار جانمایی ملک یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه که گوشه ها و شکستگی های ملک دارای مختصات یو تی ام است و در نقشه نیز درج می […]

بیشتر بخوانید