جانمایی پلاک ثبتی سند ملکی و نحوه انجام آن

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی منگوله دار که به منظور تعیین مرزهای دقیق یک ملک و تهیه یک نقشه یو تی ام از ملک به منظور تثبیت این مرزها بر روی کره زمین است که با استفاده از مختصات های یو تی ام این کار انجام می شود که نقشه یو تی ام حاصل […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی سند ملکی و نحوه انجام آن

جانمایی پلاک ثبتی سند ملکی و نحوه انجام آن

جانمایی پلاک ثبتی سند ملکی و نحوه انجام آن که یکی از اصلی ترین مراحل برای تهیه سند تک برگ است و نقشه حاصل از این پلاک ثبتی که یک نقشه یو تی ام است که هم موقعیت دقیق ملک را بر روی زمین مشخص می کند و هم مرزهای املاک را به صورت دقیق […]

بیشتر بخوانید