جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ برای املاکی که موقعیت آن ها نا مشخص می باشد انجام میشود و مالک برای دریافت سند تک برگ برای ملک خود باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کند تا کارشناس موقعیت دقیق ملک را با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید