جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های قدیمی انجام می شود و این کار برای تبدیل سند از نوع قدیمی به سند تک برگ است. جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های قدیمی در شهر های بزرگ هم چون تهران ملک هایی با سن های بالایی که دارای سند قدیمی دفترچه ای هستند وجود دارد که برای […]

بیشتر بخوانید