جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک ، حل اختلافات ملکی و یافتن آدرس ملک گمشده به کار می رود. در صورتی که حدود و موقعیت دقیق ملک مشخص نباشد در نتیجه می توان با استفاده از جانمایی پلاک ثبتی که با استفاده از پلاک ثبتی درج شده روی اسناد انجام می شود که […]

بیشتر بخوانید