جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک ، حل اختلافات ملکی و یافتن آدرس ملک گمشده به کار می رود. در صورتی که حدود و موقعیت دقیق ملک مشخص نباشد در نتیجه می توان با استفاده از جانمایی پلاک ثبتی که با استفاده از پلاک ثبتی درج شده روی اسناد انجام می شود که […]

بیشتر بخوانید