جانمایی پلاک ثبتی اصلی و فرعی

کارشناس برای تفکیک آپارتمان در تهران

جانمایی پلاک ثبتی اصلی و فرعی برای ملک

جانمایی پلاک ثبتی اصلی و فرعی برای ملک پلاک ثبتی همان پلاک اصلی و فرعی مربوط به ملک است و جز اصلی ترین شناسه های مربوط به ملک است که هنوز هم از قدیم تا به حال مورد استفاده است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری جانمایی پلاک ثبتی اصلی و فرعی برای ملک […]

بیشتر بخوانید