جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع منظور از جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم این است که موقعیت ملک در سیستم مختصات یو تی ام برداشت شود و نقشه یو تی ام ملک تهیه و روی نقشه با مقیاس […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود تا موقعیت دقیق و منحصر به فرد ملک حاصل شود تا بتوان با استفاده از آن از شهرداری جواز ساخت گرفت در واقع شهرداری این مجوز را باید برای هر ساخت و سازی صادر کند و […]

بیشتر بخوانید