جانمایی ملک دارای سند قدیمی دفترچه ای

جانمایی ملک دارای سند قدیمی دفترچه ای

جانمایی ملک دارای سند قدیمی دفترچه ای

جانمایی ملک دارای سند قدیمی دفترچه ای در قدیم ملک هایی که دارای سند دفترچه ای بودند تنها شناسه آن ها برای پیدا کردن آدرس پلاک ثبتی موجود در سند بود اما امروزه به دلیل بهم ریختن پلاک ثبتی ها نیاز است که ملک را جانمایی کنند. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید