جانمایی روی نقشه یک دو هزارم

نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم

نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم

نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم برای اخذ جواز ساخت و ساز باید تهیه شود زیرا موقعیت ملک و همچنین موقعیت املاک مجاور،خیابان،کوچه و…نیز باید مشخص شود و منظور از نقشه یک دو هزارم نقشه ای می باشد که بامقیاس یک دو هزارم می باشد. نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی […]

بیشتر بخوانید