جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی به این منظور انجام می شود که مالک زمین خود را از دولت باز پس گیرد. زیرا دولت برخی از اراضی را اراضی ملی تشخیص می دهد و در این صورت آن را تصاحب می کند و سند مالک باطل می شود. و برای اینکه خلاف آن را […]

بیشتر بخوانید