تهیه ی نقشه ی UTM برای اخذ سند

تهیه ی نقشه ی UTM برای اخذ سند تک برگ

تهیه ی نقشه ی UTM برای اخذ سند تک برگ

تهیه ی نقشه ی UTM برای اخذ سند تک برگ به این صورت است که مالک برای اخذ سند تک برگ ملک خود باید نقشه یو تی ام آن را که توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود با مهر و امضا کارشناس به دفاتر ثبت مراجعه کرده تا سند تک […]

بیشتر بخوانید