تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مالک بخواهد موقعیت دقیق ملک رامشخص کند و برای انجام این کار باید جانمایی پلاک ثبتی ملک را انجام دهد و انجام جانمایی پلاک ثبتی در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد […]

بیشتر بخوانید
تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع برای تهیه تایید گواهی پلاک ثبتی باید ابتدا جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس انجام شود اگرمالک بخواهد از موقعیت دقیق ملک خود با خبر شود و مساحت و ابعاد ملک را به طور دقیق […]

بیشتر بخوانید
گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک پس از انجام این عملیات باید تهیه گردد تا قابل ارائه به اداره ثبت اسناد و یا دادگاه قرار بگیرد. جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از اطلاعات ثبتی ملک در صورت وجود انجام گیرد. پس از جانمایی پلاک ثبتی حد و مرز دقیق ملک و […]

بیشتر بخوانید
تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند قدیمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند قدیمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند قدیمی بعد از معلوم شدن حد و مرز ملک فراهم خواهد شد و این گواهی در حقیقت پس از انجام جانمایی پلاک ثبتی صورت می گیرد و همچنین لازم به ذکر است که این گواهی بایستی حتما توسط یک فردی تهیه گردد که مهر و امضا معتبر در […]

بیشتر بخوانید
تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند هنگامی لازم می شود که مالک بخواهد آدرس ملک خود را در منطقه مشخص کند و در حقیقت موقعیت دقیق ملک روی زمین تعیین و مشخص سپس تثبیت خواهد شد در این صورت باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و سپس گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی تهیه خواهد […]

بیشتر بخوانید