تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند قدیمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع برای تهیه تایید گواهی پلاک ثبتی باید ابتدا جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس انجام شود اگرمالک بخواهد از موقعیت دقیق ملک خود با خبر شود و مساحت و ابعاد ملک را به طور دقیق […]

بیشتر بخوانید
تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند قدیمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند قدیمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند قدیمی بعد از معلوم شدن حد و مرز ملک فراهم خواهد شد و این گواهی در حقیقت پس از انجام جانمایی پلاک ثبتی صورت می گیرد و همچنین لازم به ذکر است که این گواهی بایستی حتما توسط یک فردی تهیه گردد که مهر و امضا معتبر در […]

بیشتر بخوانید