تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل پس از تفسیر عکس های هوایی تهیه میشود و برخی اختلافات ملکی همانند اختلافات بر سر حد و مرز ممکن است برای مالکینی که ملکشان مرز مشخصی بر روی زمین ندارند پیش بیاید در اینصورت برای حل این اختلافات می بایست مدارکی فراهم شود که یکی از […]

بیشتر بخوانید
یکی از کاربرد های تفسیرعکس های هوایی تهیه تامین دلیل به منظور حل اختلافات ملکی است. در واقع ممکن است املاکی که مجاور هم قرار گرفته اند به دلیل به هم ریختگی مرز ها و تخریب دیوارکشی بینشان به اختلافاتی بخورند و املاک به حدود یکدیگر تعارض کرده باشند در این صورت مرجع حل اختلاف دادگاه خواهد بود. اما برای اینکه بتوان مسائل و مشکلات ملکی را در دادگاه حل نمود لازم است یکسری تامین دلیل فراهم گردد. در واقع برای اینکه این اختلافات حل شود لازم است حد و مرز بین املاک معلوم گردد برای اینکه بتوان حدود و مرز های واقعی ملک معلوم گردد یکسری روش ها وجود دارد یکی از این روش ها تفسیر عکس هوایی می باشد. برای تفسیر عکس های هوایی اول به عکس های هوایی مربوط به ملک نیاز است و سپس بایستی توسط یک متخصص عکس هوایی تفسیر و بررسی شود تا حدود و مرز ملک معلوم گردد. بنابراین می توان به یک کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد و کارشناس بعد از تهیه عکس های مربوطه از ملک تفسیر عکس های هوایی با استفاده از تجهیزات مخصوص مانند استریوسکوپ انجام می شود تا عوارضی که قابل دیدن نیستند، تشخیص داده شوند. در نهایت با تشخیص حدود ملک و جانمایی آن بر روی زمین نقشه یو تی ام ملک نیز تهیه می گردد و به همراه یک گزارش تفسیر عکس های هوایی به عنوان تامین دلیل به دادگاه ارائه می گردد و متجاوز مجبور به جابه جایی مرز های خود می شود.

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل شخص معتبر و متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی و امور ثبتی می باشد که توانمند در حوزه تفسیر عکس های هوایی است و پس از انجام تفسیر عکس های هوایی گزارشی تهیه خواهد کرد و با مهر و امضا گزارش به عنوان تامبن دلیل […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی که منظور همان تامین دلیل است که برای ارائه به دادگاه های اختلافات ملکی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود که این تامین دلیل با توجه به بررسی های انجام شده بر روی عکس های هوایی و ساختن مدل سه بعدی عکس […]

بیشتر بخوانید