تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه بایستی به کارشناس رسمی دادگستری که مهر و امضای معتبری در مراجع قضایی دارد، سپرد در واقع به منظور حل اختلافات ملکی با مراجعه به دادگاه نیاز است که تامین دلیل فراهم شود. یکی از روشهایی که متخصصین استفاده می کنند تا این تامین دلیل را […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام میشود و عکسهای هوایی توسط دوسازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه می شود و عکس های هوایی عکس هایی می باشد که از ارتفاع با دوربینهای عکسبرداری از زمین گرفته شده است و این عکسها دارای اطلاعت […]

بیشتر بخوانید