تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا به این صورت می باشد که با استفاده از این عکس ها مالک می تواند اثبات کند که در ملک خود بنایی وجود دارد یا نه و به طور مثال اگر اراضی مجاور ملک مورد نظر به محدوده ملک تجاوز کرده باشد مالک با استفاده از تفسیر […]

بیشتر بخوانید
گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی برای حل اختلافات حدود ملک مورد استفاده قرار میگیرد و با تفسیر عکس های هوایی بسیاری از اطلاعات از املاک و موقعیت و شرایط آن ها مشخص میشود و همچنین با استفاده از عکسهای هوایی می توان حدود ملک را مشخص کرد. گزارش تفسیر عکس هوایی برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه بایستی به کارشناس رسمی دادگستری که مهر و امضای معتبری در مراجع قضایی دارد، سپرد در واقع به منظور حل اختلافات ملکی با مراجعه به دادگاه نیاز است که تامین دلیل فراهم شود. یکی از روشهایی که متخصصین استفاده می کنند تا این تامین دلیل را […]

بیشتر بخوانید