تهیه نقشه UTM یو تی ام 2000

تهیه نقشه UTM برای تثبیت مرز های زمین کشاورزی

تهیه نقشه UTM برای تثبیت مرز های زمین کشاورزی

تهیه نقشه UTM برای تثبیت مرز های زمین کشاورزی به این دلیل انجام می شود که موقعیت دقیق و منحصر به فرد ملک روی زمین تعیین و سپس تثبیت شود برای این کار باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. در واقع زمین های کشاورزی قطعات بزرگی هستند زیرا ملک مشاعی هستند و معمولا مرز های […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت وقتی به آن نیاز پیدا می کنیم که یک مالک قصد ساخت و ساز داشته باشد. این نقشه با مقیاس ۲۰۰۰/۱ ترسیم میشود. در گذشته طول و عرض را اندازه می گرفتند و ملک را مستطیل در نظر میگرفتند و مساحت آن را محاسبه می کردند.ولی امکان داشت طول […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام 1/2000 شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۱/۲۰۰۰ شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۱/۲۰۰۰ شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می شود که امروزه یکی از مهم ترین مدارک برای روند اداری ملک در هر سازمان و ارگان دولتی است که کی از این ارگان ها شهرداری است که باید حتما یک نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید