تهیه نقشه UTM یو تی ام 1/2000 شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM یو تی ام در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM یو تی ام در نقشه هوایی که نقشه ای با مختصات جهانی می باشد با تهیه این نقشه موقعیت هر نقظه با دقت بالا تعیین می گردد. این نقشه برای انجام امور مختلف ملکی به عنوان یک مدرک در خواست می گردد همچنین از این نقشه به عنوان تامین دلیل نیز برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام 1/2000 شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۱/۲۰۰۰ شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۱/۲۰۰۰ شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می شود که امروزه یکی از مهم ترین مدارک برای روند اداری ملک در هر سازمان و ارگان دولتی است که کی از این ارگان ها شهرداری است که باید حتما یک نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید