تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای املاک

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای املاک

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای املاک به منظور تعیین موقعیت و بدست آوردن مساحت دقیق املاک می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با دقت و کیفیت بالایی تهیه می شود.برای تهیه نقشه یو تی ام باید به متخصص این کار مراجعه شود واگر به افراد غیر متخصص […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک مادر و نقشه یو تی ام از قطعه مشاعی برای اخذ سند تک برگ بایستی انجام گیرد.املاک مشاعی املاکی اند که دو یا چند نفر از آن سهم دارند بنابراین اگر هر یک از شرکا بخواهند حدود قطعه خود را مشخص کنند و برای آن سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک به همراه رعایت مرزهای ملک بر روی کره زمین انجام میشود که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی است که باید برای مراجعه به هر سازمان و ارگانی حتما تهیه و مهر و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک و مراحل آن

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک و مراحل آن

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک و مراحل آن که یکی از اصلی ترین مدارک ملک در حال حاضر به شمار میرود و به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام انجام میشود و این نقشه یو تی ام امروزه پایه و اساس کار سند […]

بیشتر بخوانید