تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک و مراحل آن

تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت وقتی به آن نیاز پیدا می کنیم که یک مالک قصد ساخت و ساز داشته باشد. این نقشه با مقیاس ۲۰۰۰/۱ ترسیم میشود. در گذشته طول و عرض را اندازه می گرفتند و ملک را مستطیل در نظر میگرفتند و مساحت آن را محاسبه می کردند.ولی امکان داشت طول […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک به همراه رعایت مرزهای ملک بر روی کره زمین انجام میشود که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی است که باید برای مراجعه به هر سازمان و ارگانی حتما تهیه و مهر و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک و مراحل آن

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک و مراحل آن

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک و مراحل آن که یکی از اصلی ترین مدارک ملک در حال حاضر به شمار میرود و به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام انجام میشود و این نقشه یو تی ام امروزه پایه و اساس کار سند […]

بیشتر بخوانید